Airbnb search filters redesign

Utmaning

Detta är en individuell uppgift så jag har både formulerat och löst designproblemet själv. Det jag gjörde var mest UX-research och jag analyserade uteslutande webbsidan (inte appen).

Jag gillar att resa och upptäcka nya ställen. När det kommer till logi föredrar jag vanligtvis Airbnb som är en onlinemarknadsplats för uthyrning och bokning av privat boende. Jag stötte emellertid på några hinder i deras bokningssystem och kom på en idé att undersöka huruvida jag var ensam på det.


Lösning

Jag började med UX-research där jag analyserade konkurrenters websidor, användarkommentarer online samt intervjuade fem personer. Det jag kom på med och utmanade sedan mig själv att lösa var:

  1. Menu och sökfilterna är inte konsekventa om man byter språk.
  2. För många typer av fastigheter(som också är otydliga) är både förvirrande och inte organiserade i en logisk ordning.
  3. Grannskapsguiden verkar vara meningslöst för de som reser för första gången och känner inte till områderna.
  4. Användarna önskar sig att kunna se totalt pris när man flyttar kartan.
  5. Fler bekvämligheter/faciliteter.
Mitt förbättringsförslag finns HÄR


Process

Design thinking process Empathize

Empathize


För att börja med analyserade jag användarkommentarer online samt intervjuade fem personer. Därafter dumpade jag alla möjliga insikter och idéer på Miro och organiserade dem.


Design thinking process Empathize

Define


Baserat på min research och feedback från intervjuer tog jag fram pain points och skissade personer.


UX design prototype sketching

Ideate


Nu var det dags för papper och penna för att snabbt visualisera mina idéer innan jag fortsatt med prototyper som jag gjorde i Adobe XD.


Prototype


Det jag gjorde:
  1. Jag försökte omorganiserade fastighetstyperna efter en logisk ordning och stötte under tiden på fler misstag/skillnader mellan de svenska och engelska versionerna.
  2. Lagt till en liten map i grannskapsguiden där användarna skulle kunna se de där områderna samt organiserade dem i grupper som är t.ex centrum, gamla stan osv.
  3. Lagt till bekvämligheter/faciliteter som är t.ex lekplatser, livsmedelsbutiker i närheten, bastu, hiss, barnsäkert hem.
  4. Omorganiserade själva huvudmenyn.

OBS På grund av begränsad tid hade jag inte videretestat prototypen.

Other cases