Antimobbing app

Utmaning

Detta är en individuell uppgift baserat på en skolgruppuppgift som jag vidareutvecklat på egen hand.
Enligt Skolverkets rapport om IT i skolan upplever mer än varannan lärare att det finns behov av kompetensutveckling för att förebygga kränkningar på nätet. Idén med projektet som lagt i grunden var att erbjuda en plattform där lärarna hade kunnat läsa de senaste nyheterna/trenderna om nätmobbning, diskutera det de läste med sina kollegor och på det viset känna sig tryggare i sin kunskap om nätmobbning för att kunna hjälpa sina elever på bättre sätt.
Lösning

I min projekt fokuserade jag endast på ämnet ” challenges på sociala media” och gjorde appen öppen för alla så att så många som möjlig skulle kunna få tillgång till information. Ytterligare tog jag hänsyn till kommentarerna som vi fått från förra intervjuerna. Jag gav också användare möjlighet att spara artiklar och skicka feedback för att möjliggöra väsentlig kritik. Dessutom fördelades nyhetsflödet i två delar: globala och lokala nyheter, vilket var en intressant synpunkt som vi fått från en av lärarna. På detta sätt kan man få bättre koll på vad som händer just lokalt för att kunna snabbare agera och även förhoppningsvis förebygga sådana incidenter i skolor.

Länken till prototypen finns HÄR

My design thinking process


Jag brukar köra UX design thinking process för att få bättre förståelse för användaren, definiera utmaningar och komma på idéer och lösningar.

Design thinking process Empathize

Empathize


Detta projekt är designat med fokus på lärare men sedan utvecklats för att vara tillgängligt för alla. Likaså föräldrar och barn hade kunnat dra nytta av projektet eftersom kunskap är makt och ju mer man vet desto mer välgrundade beslut kan man ta.


Design thinking process Define

Define


Det finns stora brister i kunskap när det gäller mobbning på nätet eftersom lärare måste söka information själva och vara motiverade samt ha tid att göra det. Det saknas obligatorisk utbildning i ämnet och i artiklarna som finns kring nätmobbning fattas det väldig viktig information om utmaningar som pågår bland ungdomarna, trenderna och allt möjligt som rör unga.


Design thinking process Ideate

Ideate


Det kommer inte finnas riktlinjer eller råd för lärare hur man hanterar nätmobbning eftersom dessa redan finns i läroplanen. För att lösa problemet ska projektet fokusera på just själva problemet som är brist på kunskap kring ämnet social media challenges. Detta kommer hjälpa vuxna sätta sig i ungdomarnas skor och ha bättre förståelse om vad som rör unga vilket i sin tur kommer leda till mer kunnina vuxna som kan agera på snabbare, effektivare och förhoppningsvis förebyggande sätt.


Design thinking process Prototype

Prototype


Prototypen kommer vara rak på sak och simpel eftersom vuxna alltid har brist på tid. Informationen måste vara välstrukturerad och lättförstådd, inga långa krångliga texter eftersom appen är för alla inklusive unga och jag vill att de ha tålamod att läsa färdigt. Möjligheten att dela och spara artiklar samt skriva egna anteckningar kommer att finnas i prototypen.
Under Vem vi är delen finns en knapp där man kan lämna feedback eller tipsa om nya utmaningar. Dessutom har jag lagt till en knapp där man kan hitta information om stöd, gratis psykologhjälp online eller en telefonnummer att ringa till om man skulle behöva det.


Test


För att se om jag var på ett rätt spår valde jag att göra anvädartester med korta intervjuer i början. Jag ville veta om testpersonerna hade någon idé om vad challenges på sociala medier innebär och hur mycket de vet/vill veta. Sedan frågade jag hur föredrar de all logga in i olika appar eftersom mitt första val var att göra en helt öppen app.
Två av tre testpersoner hörde någon gång om challenges på nätet men alla tre har aldrig velat läsa mer om dessa. Detta var på grund av de hade för små barn och de har inte börjat bli intresserad av nätsäkerhet osv. Annars uttryckte de sig väldigt positivt om projektet. Jag fick även positiva kommentarer om ”stöd” funktionen. De sa att det bättre att säga en gång för mycket än en gång för lite i detta fall.
Alla testpersonerna var positivt inställda att de inte behover skapa ett konto eller använda Facebook/Gmail konto, annars brukar alla tre logga in med sina Gmail konto.


Other cases